درباره سیمرغنامه

سيمرغنامه می‌کوشد آثار فرهنگی و هنری ایران‌زمین را، که در موزه‌ها و کتابخانه‌های مختلف جهان پراکنده‌ است، در چارچوب یک گنجینۀ جامع مجازی در دسترس محققان و علاقمندان قرار دهد. به سخن دیگر، سیمرغنامه می‌کوشد پاره‌های فرهنگی جهان ایرانی را در کنار هم قرار دهد، پیوندهایشان را با یکدیگر آشکار کند، و تصویری از کلیت ایران فرهنگی پیش چشم آورد.

پیشرفت سیمرغنامه

۱۷,۵۳۳
اثر گنجینه
۱۲
ناشر
۷۱۳,۲۶۱
تصویر